Tokat İli Üyelerimiz

Ömer Yılmaz Ömer Yılmaz
İktisat 1983
İnş.mütahidi
Hüseyin Uçar
Tıp 1979
Eemekli Sağlık İl müdürü
Mustafa Kürk Mustafa Kürk
İlahiyat 2001
Öğretmen