ERUNİM MTTB DER 1.nci 3 YILLIK STRATEJİK PLAN TASLAĞI | ERUNİM MTTB DER 1.nci 3 YILLIK STRATEJİK PLAN TASLAĞI

ERUNİM MTTB DER 1.nci 3 YILLIK STRATEJİK PLAN TASLAĞI

 ERUNİM MTTB DER 1.nci 3 YILLIK STRATEJİK PLAN TASLAĞI 

                                         ERUNİM.MTTB-DER

                                    1.nci 3 YILLIK STRATEJİK PLAN TASLAĞI

               1-2019 yılı stratejik plan hedefi

1-Erunim Mttb Derneği üyelerinin Kız ve Erkek Çocuklarının ait wats upp gruplarının kurulması

2-Erunim Mttb derneğinin bölgesel veya il merkezli wats upp gruplarının tamamlanması.

3-Erunim Mttb Derneğinin İl bazında  %50 il temsilcilerinin belirlenmesi.

4-Ailenin korunması ile ilgili olarak

              A-6284 sayılı kanununun değiştirilmesi

              B-Türk Ceza yasasındaki Cinsel taciz suçunun ispata dayalı olması, tek taraflı şikayet ile savunmasız ceza olmaması

            C-Süresiz nafakanın makul süre ile sınırlandırılması

            D-Küçük yaşta evliliklere hapis cezası yerine para cezası verilmesi. Rızaya dayalı ise cezadan muaf tutulması

             2-2020 yılı stratejik plan hedefi

1-Erunim Mttb Der genel merkezinin İstanbul a taşınması

2-Ankara, Konya, Samsun, Eskişehir, Erzurum, Sivas, Kocaeli gibi illerde şubelerin açılması

3-Çocuklarmızın ayrı bir ad altında dernekleşmesi

              3-2020 yılı stratejik plan hedefi

1-