ERUNİM MTTB CAMİASI 2018 SAMSUN BULUŞMASI ANALİZLERİ | ERUNİM MTTB CAMİASI 2018 SAMSUN BULUŞMASI (M. KARAOSMANOĞLU)

ERUNİM MTTB CAMİASI 2018 SAMSUN BULUŞMASI (M. KARAOSMANOĞLU)

Erunim Mttb 2018 SAMSUN buluşması

               ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI

         2018 SAMSUN VEFA VE KARDEŞLİK BULUŞMASI ANALİZLERİ

    Evvelen başta Tertip heyeti başkanı Musa Uzunkaya olmak üzere tüm heyet üyelerine yaptık çok özverili çalışmaları ve çok güzel bir organizasyondan dolayı tebrik ve teşekkür ederim.

   Saniyen gelecek toplantılara daha iyiye ulaşmak için analiz ve değerlendirmelerimizi aşağıda sıralıyoruz.

1-       Panel süresinin en az 2,5 saat olması gerekir. Hatip konuşma süresi en az 15-20 dakika olmalıdır.

2-      Öğle yemekleri kaldırılıp, onun yerine salon arka mekanında aperatif atıştırma ile geçirilip serbest kürsü ve Panel’e daha fazla zaman ayrılmalıdır.

3-      Yemek programlarında kısmende olsa haremlik Selamlık uygulaması uygulanmalıdır.

4-      İllerdeki arkadaşların birbirlerini tanıyabilmeleri için yemek programlarında İller veya bölgesel gruplar halinde masalar ayarlanmalıdır.

5-      Fakülteler bazında tanışıp kaynaşma sağlanabilmesi için 2. yemek programında fakülte bazlı grup masaları ayarlanmalıdır.

6-      3. bir yemek programında da Öğretim görevlileri bazl grup masaları ayarlanmalıdır.

7-      Panel konusu ve Panelistler önceden belirlenip kendilerine hazırlanmaları için haberdar edilmelidir.

8-      2019 buluşmasının panel konusu da aynı konu ve konuşmacılar olması uygun olur.

9-      Yoğun katılımın olduğu illerin otobüs tutarak gelemelerini sağlamak