ERZURUM Atatürk Üniversitesi mezunları MTTB platformu 2015 ERZURUM buluşması | 2015 ERZURUM BULUŞMASI (M.K.oğlu)

2015 ERZURUM BULUŞMASI (M.K.oğlu)

2015 Erzurum Buluşması

Çoğunlukla 1975-1985 arası Atatürk Üniversitesinde okuyan MTTB camiasına mensup mezunların katıldığı ve 2006 yılından beri farklı ilerde ve her beş yılda bir Erzurum’da aralıksız olarak devam eden yaklaşık 1000 mezunu kapsayan bu platform, bu yıl takriben 300 mezunun katılımı ile Erzurum’da gerçekleşmiştir.
16,17,18 Mayıs 2015 cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde Erzurum’da Abdurrahman Gazi vakfının tüzel kişiliğinde 3 günlük bir programla gerçekleşen mezunlar buluşması, 16 Mayıs Cumartesi sabahı Atatürk Üniversitesi Konferans salonunda Abdurrahman gazi vakfı başkanı Muhammet Emek’in açılış konuşması ile başlamıştır.
“Atatürk Üniversitesi Mezunları MTTB platformu” başkanı Erzurum eski MTTB başkanlarından Salih Hakverdi’nin platformun kuruluş ve önemini ve geçmişteki ruhu günümüze taşımanın gerekliliğine işaret etmiştir. Atatürk Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Sadi Çöğenli,Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Afyon Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solakoğlu, Abdurrahman Gazi Vakfı onursal başkanı Prof. Dr. Mustafa Ağırman, İlahiyat fakültesi eski hocalardan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ve Prof Dr. Yusuf Ziya Kavakçı günümüz dünyasında ve özellikle Türkiye’de yaşanan olaylar, müslümanaların yaşadığı problemler hakkında konuşmalar yapmışlardır.
Ensar Vakfı Erzurum şubesinin düzenlediği bir konferansa konuşmacı olarak katılan Eski milletvekili Merve Kavakçı hanımefendi’de platform programının onur konuğu idi. Aynı gün Abdurrahman Vakfı Kültür sitesinde yapılan 2. oturumunda Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, gündemle ilgili konuşmalar yaptılar. Ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Sekmen’de Büyükşehir belediyesi olarak kısa orta ve uzun vadeli projelerini anlattı. Bu çerçevede Erzurum’un problemlerini teşhis ile başladıklarını ve öncelikle istihdam sahalarını artırmak için yatırımcının önünü açacaklarını, ayrıca Kentsel dönüşümü’de gerçekleştirerek Erzurum’u Doğunun cazibe merkezi yapmak istediklerini belirtmesi, dinleyiciler tarafından başkanın ufkunun genişliğinden, karar ve azimliliğinden takdirle bahsetmelerine sebep oldu.
Toplantının 2. günü Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum Hizmet içi Eğitim merkezi konferans salonunda yapılan 1. oturumda aşağıdaki karlar alınmıştır. Platformun Abdurrahman Gazi Vakfı tüzel kişiliği altında devam ettirilmesine karar verilerek, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'yı onursal başkan olarak kabul ettiler, Atatürk Üniversitesi mezunları MTTB Platformu Salih Hakverdi başkanlığında, Muhammet Emek,Yasin Şorsu, İzzet Uzun, Mustafa Söke ve Muhammet Karaosmanoğlu ndan müteşekkil yönetim oluşturulmuştur. Abdurrahman Gazi Vakfı bünyesindeki bu platform yönetimi
1-Her yıl çeşitli illerde icra edilecek olan "Atatürk Üniversitesi mezunlarıMTTB platformu" toplantılarının programı Platform yönetimi tarafından hazırlanacak, uygulaması ev sahibi il tarafından yapılacaktır
2-Gerek mobil ve gerekse www.ataunim.org. İnternet web sitesi editörlüğünü ile web sayfasının güncellenerek platform üyeleri arası iletişimin sağlanması.
3-Diğer basın ve yayın araçları işle kamu oyu oluşturmada, enformasyon çalışmalarının yürütecektir.
4-Mezunlardan gönüllü il temsilcileri tesbit edilecek,yönetim adına illerde diğer katılamayan mezunların platforma katılmaları sağlanacaktır
5-Platforma katılan üyelerin aylık asgari 20 TL'yi Abdurrahman Gazi vakfı'nın aşağıdaki banka hesabına, maaş hesaplarından otomatik ödeme veya doğrudan havale çıkarmalarına karar verilmiştir.
VAKIFLAR BANKASI ERZURUM ŞUBESİ : 00158007295992921
Programın akşamki bölümünde Abdurrahman Gazi Türbesi tesislerinde Palandöken belediye başkanı Orhan Bulutlar’ın ikramından sonra yaptığı konuşmada katılımcıların Erzurumda bulunmsaından dolayı teşekkürlerini arzettiler. Platform yönetiminden Yasin Şorsu’da başkan‘a ikramlarından dolayı teşekkür ettiler.Daha sonra katılımcılar kendi illerinde yaptıkları İslami çalışmalarla ilgili faaliyetleri anlattılar. Eski hocalardan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof.Dr.Yusuf Ziya Kavakçı, İslami hareketin stratejisi ile ilgili konuşmalar yapmışlardır. Refahyol hükümeti bakanlarından Lütfü Esengün’de katıldığı toplantıda yaptığı konuşma ile kendisinin’de bu platformun fahri üyesi olduğunu ve katılmaktan memnun olduğunu belittiler. Sabahki oturumda yarım kalan katılımcıların kendi illerinde yaptıkları İslami çalışmalarla ilgili faaliyetlerin anlatımı tamamlanmıştır Gelecek yılın toplantısının 23-24 Temmuz 2016 Cumartesi ve Pazar günleri Abdullah GENÇ'in ev sahipliğinde yapılmasına kara verilmiştir Plarform toplantının sonunda aşağıdaki kararları alarak kamu oyu ile paylaşılmasına karar vermiştir.
Not: Ellerinde güzel çekilmiş fotoğrafları olanlar "muhammetkaraosmanoglu@gmail.com." adresime gönderirlerse sayfa'ya eklerim.
Atatürk Üniversitesi mezunları MTTB platformu 2015 toplantı kararları
1- Milli ve manevi değerlere bağlı saygılı bir gençliğin yetişmesi için Eğitimde karma eğitime son verilmelidir.
2- Kutlu doğum kutlamaları ve Ramazan etkinlikleri müzikli eğlence eğlence programlarına dönüştürülmemelidir.
3- Konusu İslam olan kongre ve panellere sahasında ihtisaslı ilmi ile amil hakiki ilim adamları davet edilmelidir.
4- Müslümanlar, Batı felsefesinden etkilenmiş modernist fikirli sözde ilahiyatçıların sapık fikirlerinden korunmalıdır.
5- Müslümanları ırkçılık tehlikesinden korumak için ümmet bilinci verilerek, bütün müminlerin kardeş olduğu inancını vermelidir.
6- Özü itibarı ile üniversite gençliğine yakışmadığı ve birçok anne ve babanında tasvip etmediği gayri ahlaki üniversite şenliklerine son verilmelidir.
7- Belediyelerin halkın vergileri ile masraflarını karşıladıkları genel ahlaka aykırı her tüğrlü müzikli eğlence programlarına son verilmelidir.

Muhammet Karosmanoğlu