ERUNİM MTTB DER 3.YÜKSEK İSTİŞARE KURULU AFYON TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ | ERUNİM MTTB DER 3.YÜKSEK İSTİŞARE KURULU AFYON TOPLANTISI KARARLARI

ERUNİM MTTB DER 3.YÜKSEK İSTİŞARE KURULU AFYON TOPLANTISI KARARLARI

ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI 3.YÜKSEK İSTİŞARE KURULU AFYON TOPLANTISI KARARLARI

          5-6-7 Nisan 2019 tarihlerinde Afyon’da yapılan Erunim Mttb Camiası 3.Yüksek İstişare Kurulu toplantısında gündem sırasına göre aşağıdaki kararlar alınmıştır.

       I-5 Nisan Cuma namazından sonra Afyon Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Solak’ın kılavuzluğunda ve kendisinin temin ettiği araçlarla Afyon’un tarihi ve turistik yerlerine kısa bir gezi yapılmıştır.

     Akşam saat 21.00’da otel lobisinde gruplar halinde karşılıklı sohbetler yapılmıştır.

    II-6 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da Mercan Kafe salonunda

       A.Erunim Mttb –Der 1. Üç Yıllık Stratejik Plan görüşülmüştür. Bu plan çerçevesinde;

    1.Çocuklarımızın İslam davasını omuzlaması için kız ve erkek ayrı iki whatsapp grubu kurulmasına karar verilmiştir.

    2.Adı ve amblemi sonradan tesbit edilecek bir gençlik derneği kurdurularak kurumlaşacaktır.

    3.Derneğimizin önderliğinde kurulacak bu derneğe maddi ve manevi katkılar yapılarak ortak projeler yürütülecektir.

      B. Saat 14.00’da kongre salonunda yapılan toplantıda Salih Akverdi, Musa Uzunkaya, Prof. Dr. Mustafa Solak ve Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Türkiye ve Dünya gündemi değerlendirilirken son yerel seçim sonuçlarının Ak Parti yönünden beklentiyi sağlamamasının nedenleri üzerinde durulmuştur. Buna göre;

    1.Ak Parti teşkilatları düşük profilli kişilerden oluşmuştur.

    2.Ak Parti teşkilatlarında dava bilinci menfaat bilincine dönüşmüştür.

    3.17 yıllık iktidarda Milli Eğitim ve Gençlikte dava ruh ve bilinci aşılanmadı. Gençlik de olmayınca beklenen netice alınamadı.

    4.İktidar sarhoşluğu ve güç zehirlenmesi önce teşkilatlarda sonra belediyelerde bünyeyi zehirledi. Nereden iktidara gelindiği unutuldu.

   5.Tayyip beyin liderliği ve karizması öne geçti. Bu sebeple ekip ruhuna ve dayanışmaya ihtiyaç duyulmadı. Bu süreç teşkilatlarda kaliteyi öteledi ve böylece teşkilat kadrolarının profili düştü.

   6.Yerel yönetimler halktan koptu. Nefis putlaştı.

   7.Bürokrası, Tayyip beyin arkasına sığınarak işi oluruna bıraktı.

   8. Bu değerlendirmenin Devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a  randövi ile bizzat yönetim kurulu üyeleri tarafından sunulması

    C-Saat 16.00’da Mercan Kafe toplantı salonunda Adümer Komisyon Raporları görüşülerek Milli Eğitim Vizyon 2023 Belgeseli sunumuna katılımcılar tarafından katkılar verilmiştir.

     Ayrıca tarımla alakalı Mehmet Taşan, sağlıkla alakalı Dr. Fahrettin Özkan konuşmalar yapmıştır. Saat 21.00’da lobi sohbetleri devam etmiştir.

    III.7 Nisan Pazar günü saat 10.00’da Mercan Kafe toplantı salonunda ailenin korunmasıyla alakalı Kadir Kesici ve Emine Akbulut sunumlar yapmıştır. Bu sunumlarda

     1-6284 Kanununun revize edilerek kadının İsnadı ile kocanın savunması alınmadan resen evden uzaklaştırılmasının düzeltilmesi

     2-Boşanmalarda kocanın sınırsız nafakaya mahkum edilmesinin kaldırılarak adil bir düzeye getirilmesinin sağlanması.

    3-Bayanın cinsel taciz suçlamasıyla maznunun ifadesi alınmadan suçlanmasının düzeltilmesi

     4-Küçük yaşta rızayla evliliklerin hapisle cezalandırılmasının kaldırılması, zinanın tekrar suç sayılması konularında tedbirler alınmasının kanuni düzeltmelerin yapılması için girişimlerde bulunulmasına karar verilmiştir.

B. Fetö hainleri gündemini Samsun eski Milletvekili Musa Uzunkaya analiz etmiş dinleyicilerde katkı vermiştir.

      1-Algı operasyonlarına alet olunmaması, fırsat verilmemesi

      2-Burada sapla samanın karıştırılmaması gerektiğini az da olsa mağdurların mağduriyetinin giderilmesi.

        3-Mahkeme kararları İdareye insiyatif tanıdığından İdare Devletin bekasına zarar vermeyecek şekilde atamaların gerçekleştirilmesinin uygun olacağı

        Şeklinde özetlemiştir.

.

       Saat 21.00’da lobi sohbetlerine devam edilerek.8 Nisan Pazartesi günü  kahvaltı sonrası vedalaşma sonrası toplantıya son verilmiştir.