ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI (24/08/ 2019)GENEL KURULTUTANAĞI | ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI (24/08/ 2019)GENEL KURULTUTANAĞI

ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI (24/08/ 2019)GENEL KURULTUTANAĞI

       ERZURUM  ÜNİERSİTELERİ  MEZUNLARI  MTTB CAMİASI  DERNEĞİ

                                                 “Erunim Mttb-Der”

                                        2.Olağan Genel Kurul tutanağı

 

            Derneğimizin 2.olağan genel kurulu yapılmak üzere 24/08/2019 Cumartesi günü saat 10.00’de Kahramanmaraş Üniversitesi, Tıp Fakültesi konferans salonunda toplanılmış,  yeterli çoğunluk sağlandığından toplantıya başlanılmıştır.

            Toplantıya 50 üyeden 26 sinin katıldığından Hazirun cetveline göre çoğunluğun hazır olduğu görülmüştür. Açılışı yapmak üzere yönetim adına yönetim kurulu başkanı Salih Akverdi söz almıştır. Açılış konuşmasından sonra divan heyeti seçimine geçildi.

        Divan heyeti başkanlığına Sefer Sarı, Katip üyeliklere Abdullah Keskin ve Hüseyin Karaosmanoğlu seçildi.

            1-Divan başkanlığınca İstiklal marşı okunduktan sonra gündemin diğer maddelerine geçildi.

            Yönetim Faaliyetleri için başkan Salih Akverdi söz alarak aşağıdaki faaliyetleri anlattı.

 • Derneğimiz adına resmi (Erunimmttb.org.tr) web sitemiz açılmıştır.
 • 24-25/07/2017 Tarihlerinde Erzurum Üniversiteleri Mezunları Mttb Camiası Kardeşlik ve Vefa buluşması Kayseri Erciyes Üniversitesi Sosyal Tesislerinde yapılmıştır
 • 17/12/2017 tarihinde Ankara Tigem Tesislerinde 1. Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yapılmıştır.
 • 22-23/07/2018 Tarihlerinde Erzurum Üniversiteleri Mezunları Mttb Camiası Kardeşlik ve Vefa buluşması Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesislerinde yapılmıştır.
 • 28/09/2018 tarihinde Prof. Dr. Ömer Özyılmaz’ın başkanlığında Araştırma, Düşünme ve Üretim merkezi kurulmuştur. Ayrıca bu merkeze bağlı olarak Eğitim, Sağlık, Tarım ve Aile-Gençlik komisyonları kurulmuştur.
 • 17-18/12/2018 tarihlerinde Kütahya da Harlek tesislerinde 2. Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yapılmıştır.
 • 05-06-07/04/2019 tarihlerinde Afyon Özgül Termal Tesislerinde 3. Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yapılmıştır
 • 16/06/2019 tarihinde Yönetim kurulu üyelerinin motivasyonu için Kocaeli Eriklitepe Mesire Alanında hem yönetim toplantısı ve Aile pikniği yapılmıştır.
 • Nihayet 24-25 Temmuz tarihlerinde Kardeşlik ve Vefa toplantısı Kahramanmaraş ta icra edilmektedir.
 •     2-Denetim Kurulu raporunu açıklayan Denetim kurulu başkanı Saliha Demirel
 • 2017 yılında Toplam…….. 16.417 TL gelire karşılık……... 460 TL lik gider olmuştur.
 • 2018 yılında Tüm Toplam..43.020 TL lik gelire karşılık,...7.425 TL lik gider olduğunu söylemiştir.

    3-  Yönetim  ve Denetim Kurullarının faaliyet raporları ibra edilmiştir.. 

     4-Yapılan seçimle Yönetim Kurulu Asil-Yedek, Denetim Kurulu Asıl-Yedek üyeliklerine aşağıdaki liste seçilmiştir.

 

Yönetim Asıl üyeleri                                           Yönetim Yedek  üyeleri     

 1- Salih Akverdi                                                      1-Musa Uzunkaya

 2- Muhammet Karaosmanoğlu                               2- Mehmet Taşan

 3- Ömer Özyılmaz                                                  3- Kadir Kesici

 4- Orhan Aslan                                                        4-Mustafa Söke

 5- Fahrettin Özkan                                                   5-Ebubekir Karaaslan  

 6- Mehmet Doğan                                                   6- İzzet Uzuzn                          

 7- Mustafa Dinek                                                    7- Yasin Şorsu

 8- Ahmet Sait Yurtsever                                         8-Mahmut Varol                                                                                                                                                                                   

 9- Emine Yıldız Akbulut                                        9-Mehmet Sadık Öncül

 10-Hüseyin Karaosmanoğlu                                  10-Beşir Aydın                                                     

 

Denetim Kurulu Asıl üyeleri                             Denetim  Kurulu Yedek üyeleri

 

1- Muzaffer Doğan                                                      1-Halil Akyıl

2- Saliha Demirel                                                        2-Ömer Cihat Akay

3- Hüseyin Eren                                                          3-Ökkeş Aksu    

 

        Yukarıdaki yönetim ve denetim kurulu üyeleri listesi ile beraber, ekli listedeki Yüksek İstişare kurulu üyeleri ittifakla kabul edildiler. 

     

         Ayrıca Derneğin Onursal Başkanlığına Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma seçilmiştir                                         Dilek ve temenniler faslında başkanlığa tekrar seçilen Salih Akverdi kısa bir konuşma yaparak kendisinin tekrar üyelere teşekkür etti.

        Böylece Divan başkanı Sefer Sarı Olağan Genel Kurul toplantısı sona erdiğini söyledi.                     24 /08 / 2019

 

 

Divan Başkanı                         Katip üye                                          Katip üye

Sefer Sarı                                    Abdullah Keskin                             Hüseyin Karaosmanoğlu