ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI DERNEĞİ 2.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI | ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI DERNEĞİ 2.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI DERNEĞİ 2.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI DERNEĞİ 2.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Erzurum Üniversiteleri Mezunları Mttb Camiası Derneği 2.olağan genel kurulunun 24 Ağustos 2019 Cumartyesi günü saat 10.00 da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi konferans salonunda aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem

1-Açılış,İstiklal Marşı ve Kuranı Kerim okunması

2-Divan Heyetinin seçilmesi

3-Faaliyet raporunun okunması

4-Yönetim ve Denetim kurulu raporlarının okunması ve İbrası

5-Yeni Yönetim ve Denetim Kurulları Asil ve Ydek üyelerinim seçilmesi

6-Dilek ve Temenniler.

7-Kapanış