ER- MTTB DER YÜKSEK İSTİŞARE TOPLANTISI KOZAKLI DİVAİSİB OTEL DE YAPILDI | ER- MTTB DER YÜKSEK İSTİŞARE TOPLANTISI KOZAKLI DİVAİSİB OTEL DE YAPILDI

ER- MTTB DER YÜKSEK İSTİŞARE TOPLANTISI KOZAKLI DİVAİSİB OTEL DE YAPILDI

 ER- MTTB DER YÜKSEK İSTİŞARE TOPLANTISI KOZAKLI DİVAİSİB OTEL DE YAPILDI

ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI DERNEĞİ YÜKSEK İSTİŞARE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ

                                                                                                                                      Divaisib Termal Otel/KOZAKLI-NEVŞEHİR

-          Erzurum Üniversiteleri Mezunları Mttb Camiası Derneği Yüksek İstişare toplantısını Nevşehir- Kozaklı Divaisib Termal Otelde gerçekleştirdik. Katılan bütün arkadaşlara en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz.

-          Bizler birbirilerimizle vesile olarak bu kutlu İ’lâyı Kelimetullah davasında birlikte yürüyoruz. Çevremizde, Ülkemizde, İslam dünyasında ve dünyada işlenen haksızlıklara, işgallere, ölümlere, adaletsizliklere dur dedik ve dur demeye devam edeceğiz.

-          Bu bakımdan üzerinde önemle durduğumuz konuları sizlerle paylaşmayı bir görev kabul ettik:

-          Bizler, dünyanın hangi coğrafyasında işlenirse işlensin; haksızlığa, adaletsizliğe ve zulüme karşı çıktık çıkmaya devam edeceğiz.

-          1970’li yıllarından bu yana kimseye küfür ve hakaret etmeden sahada olduk. İnancımız ve değerlerimiz uğruna onurlu mücadelemiz devam edecektir.

-          2023 seçimleri davamız ve mücadelemiz adına bir ölüm kalım savaşıdır.

-          Filistin’den Arakan’a, Myanmar’dan Doğu Türkistan’a, Türk dünyasından Afrika’ya, Balkanlar’a, Akdeniz’e, Suriye, Libya, Irak’a ve Ukrayna -Rusya savaşına kadar çevremizde ve dünya coğrafyasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çaba ve gayretleriyle bölge ve dünya barışına gösterdiği hassasiyetlerini takdirle karşıladığımızı altını kuvvetle çizerek ifade ediyoruz.

-          Ülkemizin milli birlik ve bütünlüğüne karşı İster içeriden ister dışarıdan gelsin haksız, ayrıştırıcı, kışkırtıcı, tepeden bakan faşist yaklaşımlara karşı olduk olmaya devam edeceğiz.

-          100 yıldır ülkelerin egemenlik haklarını ve toprak bütünlüklerini yok sayan, özellikle İslam coğrafyası başta olmak üzere dünyayı işgal edip kan gölüne çeviren ABD ve Batı’nın dönemi artık tarihi bir kırılma ile baş başadır.

-          Bugün ülkemizin ve dünyanın yaşadığı insani trajedinin, ekonomik krizin baş sebebinin ABD ve Batı olduğuna inancımız tamdır.

-          Bosna, Suriye, Irak, Libya ve Ukrayna savaşının baş müsebbibinin ABD ve Batı olduğuna inanmaktayız.

-          Orta Doğuyu kana buladılar. Bosna’da yaşanan Sırp soykırımını teşvik ettiler, katliama göz yumdular. Bugünde yaptıkları gevezelikten öte bir şey değildir.

-          Artık ayar verme, darbe yaptırma dönemleri kapandı. Modernite paradigmaları iflas etti. Tarihin akışının değiştiği, adalet, hakkaniyet ve insanca bir düzenin habercisi İslam’ın sesi ve nefesini hissedeceğimiz ve yaşayacağınız günlerin yakın olduğuna inanmaktayız.

-          Müstakîm üzere olduğumuz sürece, “alay ve küfür edenlere karşı Allah bize yeter.”

-          Zira Bizler “Allah’a verdiğimiz sözü bir menfaat karşılığında satmayız.” Mücadelemizin karşılığının Allah katında olduğuna inanırız.

-          Daha geçen hafta Bursa’da bir Ortaokulun Müdürü “kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı otursun” dediği için marjinal sol örgütlerin tezviratı sonucu görevden uzaklaştırılıyor. Bizzat Sayın Milli Eğitim Bakanımızın bu olaya müdahil olmasını, bu haksız ve mesnetsiz uygulamaya son vererek Müdür Bey’in görevine iadesini talep etmekteyiz.

-          Kuytul denen kişinin FETÖ gibi hangi emellere hizmet ettiğini konuşmalarında görmekteyiz. Fakat aldatılan, sahaya sürülen hanımların gösterisine polisin orantısız güç kullanmasını asla kabül etmiyoruz. Bu polisler hakkında takibatın yapılması ve gerekli cezanın verilmesini arzu etmekteyiz. FETÖ ve Kuytul gibi küresel emperyalizmin işbirlikçilerine zemin hazırlanmamalı ve fırsat verilmemelidir.

-          Gıda ve enerjiye yapılan zamlar konusunda etkili ve sonuç odaklı tedbirler geciktirilmeden alınmalıdır.

-          Bizler nefislerimize, enelerimize esir olmamalıyız. Menfaat ve çıkar karşılığında koşmamalıyız.

-          Yapmaya muktedir olduğumuz halde yapmadıklarımızın hesabını Allah’a vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

-          Yalan, hile ve aldatmaya dayalı algı operasyonlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Bu Nev’i durumlarda zamanında ve yerinde cevap verilmelidir. Korkak ve ürkek davranılmamalıdır.

-          Hz. Adem (as)dan  bugüne devam edegelen savaş iman ile küfür arkasındadır. Bizim davamız İslam davası ve İ’lâyı kelimetullah davasıdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu davaya inanmış samimi, ihlas sahibi ve vatansever bir kişi olması sebebiyle destekliyor ve desteklemeye devam edeceğiz.

-          Tıbb-ı Nebevi ve koruyucu hekimliğin uyarıları dikkate alınmalı, akıl, ruh ve beden sağlığımıza önem vermeliyiz.

-          Her yıl düzenlediğimiz “VEFA ve KARDEŞLİK” toplantımız bu yıl 22-23-24 Temmuz 2022’de SAKARYA’da yapılacaktır. Toplantımıza katılımınızı önemle rica ediyoruz.

-          Bu münasebetle hayırlı ramazanlar diler, sonuç bildirimimizi arkadaşlarımızın ve kamu oyunun bilgisine önemle arz ederiz.    28/03/2022                                                                                

-                                                                                                                                       Salih AKVERDİ

-                                                                                                                                  (Erunim MTTB Der Bşk.)

 

-