SİTEMİZİ KULLANIM ŞARTLARI | ERUNİM.MTTB DER | KULLANIM ŞARTLARI

KULLANIM ŞARTLARI

Bu sitedeki tüm içerik her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI DERNEĞİ'ne aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI DERNEĞİ'nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da baska bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, naklı, tekrar yayınlanması, teshiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla kullanıcılar kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu sitede yer alan içerikte yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.


ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB DERNEĞİ'in sitesindeki bağlantılar sizi mevcut ağının dışına götürebilir. ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB  DERNEĞİ, bu sitelerin içeriği, doğrulugu veya işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir.ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI DERNEĞİ, bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu degildir.ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI  DERNEĞİ'ne bu sitelere erisim veya bu sitelerin kullanimindan dogabilecek herhangi bir dogrudan, dolayli, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

Bu sitede yer alan tüm unsurlar sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI DERNEĞİ'nden hiç biri bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan 3K Ambalaj kesinlikle sorumlu değildir.

İnternet aracılığıyla ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI  DERNEĞİ'ne ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dâhil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukukundan tüm hak ve yetkileri ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI DERNEĞİ'ne geçecektir. Ayrıca, bu tür bilgilerin ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI  DERNEĞİ tarafından gizli tutulması zorunda değildir.

Bu sitede belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB C AMİASI DERNEĞİ'nin doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.