EERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI MİSYONU | ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI MİSYONU

ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI MİSYONU

DERNEĞİMİZİN   KONUMU

Önceden belirtildiği üzere; Dostluk ve kardeşlik, vefa buluşmaları; Ülke genelinde bu işi kendisine vazife edinmiş arkadaşlarımızın, gayret ve çabaları ile; yürütülüyor idi. Toplantıların yapılacağı iller ve tarihler; bir yıl öncesinden belirleniyor idi. O ilde görevi ve sorumluluğu üzerine alan arkadaşlar; Ülkemizin diğer  şehirlerinde olan dostlarımızla, iletişim kurarak; kendi illerinde yapılacak toplantılara arkadaşları, davet ediyorlardı. Takdir edersiniz ki; bu ieltişimi kurmak o günlerin şartlarına göre; zor idi. Ancak, gönüllü arkadaşların bu işi, sorumluluğu üzerlerine almaları ile gerçekleştiriliyordu. Bu davetler, şahsa mahsus değildi. Genele ait duyurular yapılıyordu. O günlerin iletişim açısından,  bugünlere göre; ne kadar sıkıntılı olduğunu hatırlayalım. Bu umuma ve genele ait ilan ve davetler; arkadaşlarımızın kendi gayretleri ile; tüm arkadaş çevresine duyurulması şeklinde devam ediyordu.. İlerleyen yıllarda, iletişim ağı yaygınlaşınca; bu irtibat daha kolay ve yaygın hale geldi. İnternet SAYFASI AÇILDI. Duyurular oradan yapılmaya başlandı.

Böyle gönüllülük esasına dayalı bir şekilde, devam eden çalışmalarımız; iki yıl önce görülen lüzum üzerine; sivil toplum örgütü şekline dönüştürüldü. Daha organize ve düzenli yapılması amaçlandı. Önceden bu buluşmaların içerisinde, aktif şekilde yer alan arkadaşlar; dernek çatısı altında toplanmış oldular.