ERUİM.MTTB.DER ARALIK 2018 YÖNETİM KURULUNDA ADÜMER RAPORLARI TARTIŞILDI | ERUİM.MTTB.DER ARALIK 2018 YÖNETİMİNDE ADÜMER RAPORLARI TARTIŞILDI

ERUİM.MTTB.DER ARALIK 2018 YÖNETİMİNDE ADÜMER RAPORLARI TARTIŞILDI

Erunim Mttb Der Yönetim kurulu Adümer raporları

      ERUNİM MTTB DER. 4.YÖNETİM KURULU ADÜMER

RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

   Prof. Ömer Özyılmaz başkanlığında hazırlanan Adümer raporlarının bilgisi ilgili komisyon başkanları tarafından sunulmuştur

 

A-Mustafa Dinek tarafından sunulanTarım Komisyonu raporu.

 

 1) Tarım desteklerinin tabana yayılmasının gerektiğini,

 2) Tapuya esas arazi desteğinin iptal edilerek ürün desteğine geçilmesi,

3) Ürün desteklerinin destek verilecek ürünün ekiminden evvel açıklanması,

4) İlave olarak Muhammet Karaosmanoğlu rapora ek olarak ahır sitesi projesi uygulanması toprak koruma kanununun iyileştirilmesi hakkında teklifler sundu.

 

  B) Adümer’in sağlık raporu Dr.Fahrettin Özkan tarafından sunuldu.Bu sunumda;

 

 1) Gıda takviye ürünlerinin ruhsatlandırılmasının Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ortak komisyonu kararı ile izin verilmiştir.

 2) Ameliyat olacak hastaların çıplak olarak ameliyata alınmasının önlenmesi,

3) Özellikle Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıklarda atamalarda  sadakat ve liyakat yönünden ehil insanların atanması için derneğimiz tarafından siyasi iradenin değer vereceği bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir.

  C) Adümer’in 3. Raporu eğitim raporudur.Bu raporu Prof.Ömer Özyılmaz sunmuştur.Özetle;

   1) Ders saatlerinin kısaltılması teneffüslerin uzatılması,

 

  2) İlköğretimde sabahleyin akademik dersler öğleden sonra ise bilgi,beceriye yönelik derslerin yapılması,

 3) Öğretmen okullarının yeniden gözden geçirilmesi,

4)Rehberlik uzmanlarının yetiştirilmesine önem verilmesi,

5) Eğitim Fakültelerinde Eğitim Yönetim Bilimi dersinin Lisans eğitimine konması,

6) Özel okulların Milli Eğitimdeki %10 olan oranının  %20ye çıkarılması için teşviklerinin arttırılması

7) Özel okullarda İnsan Kaynakları Finans Yönetimi ve Denetiminin yapılması, altyapısının sağlamlaştırılması,

8) Özel okulların uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi,

9) Devlet Hazine arazisinin özel okullara tahsis edilmesi,

10) Eğitim ve İlahiyat Fakültelerine Rehberlik dersinin konulması,

11) Eğitimcilere öğrenme metotlarının öğretilmesi ve bunun için ;

  a) Bilginin kaynağının bilinmesi

  b)Bilginin hafızaya alınması,

  c)Hafızaya alınan  bilginin yoğrularak sorgulayıcı biçime dönüştürülmesi,

  d)Nihayet bilginin beynin ilgili yerlerine gönderilerek faydalı üretime yönlendirilmesi

kararı verilmiştir.

     Buna ek olarak Ahmet Sait Yurtsever tarafından aşağıdaki ilaveler teklif edilmiştir:

1) Öğrencinin kabiliyetine göre yönlendirilmesi,

2) Öğrencilere bağımsız çalışma becerileri kazandırılması,

3) Öğrencilere takım çalışmalarına yönlendirilmesi,

4) Öğrencilerin ana dilini çok iyi kullanmalarının sağlanması,

5) Öğrencilere özgüven verilmesi,

6) Öğrencilerin yeniliğe açık ve üretici olmalarının sağlanması,

7) Öğrencilerin beceri kabiliyetlerinin arttırılması

     a) Düşünme becerileri

     b)Bilgiye ulaşma becerileri

     c)Amaç belirleme becerileri

     d)Hedef belirleme becelerileri

8) Ortaöğretim müdürlerine kadro verilmesi,

9) Tüm öğretmenlerin sözleşme yapılarak haftalık 25 saat derse girmelerinin mecbur edilmesi,

10) Müdürleri öğretmen seçme hakkının verilmesi

 Kararları verilmiştir.