İSTANBUL SÖZLEŞMESİ | İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ;

 

-Bu Yasa kanun hükmündedir (Anys md:90/5)

 

-Evlilik dışı birlikteliği özendiriyor

 

-Kadını aile içinde adeta dokunulmaz yapıyor. (Bu şiddetin önlenmesi gibi algılansa da, boşanma oranlarını artırıyor. 'kadının beyanı esastır' görüşü ise suistimal ediliyor.

 

-"Kadına Şiddetin Önlenmesi" paravan olarak kullanılıyor.

 

-Sözleşmede "aile içi şiddet" yerine; "ev içi şiddet" (demostic violence) cümleleri kullanılıyor.

 

-Yani nikahsız birliktelikler de "aile" kapsamına alınarak yasal koruma isteniyor.

 

-Metinde açıkça belirtilmese de, LGBT'liler koruma altına alınırken faaliyetlerinin yasallaştırılması isteniyor. (Mad: 4/3)

 

-Namus kavramı, örf, gelenek, kültür ve din anlayışı küçümseniyor.

 

-Çok eşlilik yasaklanırken, birden çok beraberlik teşvik ediliyor.

 

-Bu yasa AB'ye uyum süreci yasalarının ürünüdür.

 

-Türkiye bu yasaya şerh koymamıştır.

 

-Sözleşme, kamu ve STK'ların "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konusunda eğitim vermesini öngörmektedir.

 

-TBMM isterse bu yasayı iptal edebilir, etmelidir...