ERUNİM MTTB DERNEĞİNDEN PROF. DR. İBRAHİM EMİROĞLUNA DESTEK | ERUNİM MTTB DERNEĞİNDEN PROF. DR. İBRAHİM EMİROĞLUNA DESTEK

ERUNİM MTTB DERNEĞİNDEN PROF. DR. İBRAHİM EMİROĞLUNA DESTEK

Prof.Dr.İbrahim Emiroğlu

 ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARI MTTB CAMİASI DERNEĞİ BASIN BİDİRİSİ

Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU’na yönelik Basın Yayın Organlarında Çıkan Asılsız İddialara Yanıt

22 Kasım 2018 tarihinde Güzelbahçe Müftülüğünün Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye genelinde Milli Eğitim Müdürlükleriyle ortaklaşa düzenlediği Hz. Muhammed ve Gençlik konferansına konuşmacı olarak katılan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun konuşması, hiçbir somut delile dayandırılmadan tamamen iftira, çarpıtma ve karalamaya dayalı olarak önce yerel bir internet sitesine ardından da ulusal gazete ve internet haber sitelerinde tamamen linç operasyonu haline getirilerek servis edilmiştir.

Toplumun her kesiminden insanın sinir uçlarına dokunacak kışkırtıcı ifadelerle servis edilen haber, sadece programa katıldığı iddia edilen öğrenci değerlendirmesine dayandırılmaktadır. Oysaki programın baştan sona ses kaydı elde bulunmakta ve iddia edilen hiçbir husus konuşmada geçmemektedir.

İddialara yönelik olarak konuşma deşifre metni dikkatle incelendiğinde,

 “kızlarınızı 15 yaşında evlendirin” iddiası konuşmada hiçbir şekilde geçmemekte, toplumsal bir duruma dair şu tespite yer verilmektedir:

    “Toplumsal hayatta üretim ilişkileri eskiye göre giderek değişmektedir. Eskiden tarım     toplumunda kırsal yaşamda insan gücüne ihtiyaçtan dolayı erken evlilikler oluyordu. Mesela     benim babam 15 yaşında evlenmiş, abim 19 ben 21 yaşında evlendim, 3 çocuğumu da 25     yaşında evlendirdim ama torunlarım herhalde 32-35’i bulur.”

 “Kızlar adet olur, adet olmak bir hastalıktır, mutlaka tedavi olmaları gerekir” iddiası

 konuşmada hiçbir şekilde geçmediği gibi bilakis ailelere çocuklarının içinde bulundukları gelişim dönemine uygun, anlayışlı ve sorumluluk kazandırmaya yönelik bir tutum takınmaları, tepkisel tavır göstermemeleri tavsiye edilmektedir.

 

“Laiklik en büyük tehlikedir.” şeklindeki iddia da hiçbir şekilde konuşmada geçmemektedir. Hoca konuşmasında bugün dünyada çokça konuşulan ve sosyolojinin en önemli konularından birisi olan “hayatın kutsaldan arındırılması yani “Sekülerleşme”den bahsetmekte ve pozitivizmin bu süreci nasıl şekillendirdiğinden bahsetmektedir.

Özellikle kadınlar üzerinden bir algı operasyonu yapmaya yönelik provakatif bu girişim sosyal medyada İbrahim Emiroğlu’nun haysiyet ve onurunu yerle bir etmeye yönelik olduğu gibi Hocayı direk hedef göstermeye de yöneliktir. Olayın aslını hiçbir şekilde araştırmaya yönelmeden tamamen Hocayı linç etmeye yönelik şekilde konuyu gündeme taşıyan Eğitim-İş İzmir Şubesi başta olmak üzere haberi yayınlayan haber kaynakları ve kişisel internet hesaplarına yönelik tüm yasal girişimlerde bulunulacaktır. Bu süreçte Hocamızın yanında olduğunu belirten tüm akl-ı selim sahibi sağduyulu insanlara teşekkür eder

                                                                                                                                Salih Akverdi

                                                                                                                        Erunim MttbDer Genel başkanı