Diyarbakır İli Üyelerimiz

Ömer Serdar Kaplan
Edebiyat 1979- Hukuk 1983
Serbest Avukat
Talip Gül
Tıp 1983
Dicle ünv.