Bolu İli Üyelerimiz

Prof.Dr.Muhsin Halis
İktisat 1993
Bolu İzzet Baysal da Dekan