UMUTSUZLUKTAN UMUDA KANATLANMAK

 UMUTSUZLUKTAN UMUDA KANATLANMAK

      Görmeyi reddeden, kötümserliği esas alan, ruhumuzu zehirleyen ve geleceğimizi karartan umutsuzluk illetinden sıyrılarak; iyimserliği esas alan, geleceğimizin imarını, neslimizin ıslahını, varlık dünyasının ihyasını temin eden ve varoluşsal bir değer olan umudu yeşertme...

Yazının Devamı

4 ZİNDAN VE KURTULUŞ

4 ZİNDAN VE KURTULUŞ

     Ali Şeriati’nin 4 zindan tasavvuru özetle şöyledir: “1. Yasalarıyla bizi sınırlandıran Doğa, 2. Geçmişte yaşananların etkisiyle şimdiyi belirleyen Tarih, 3. İlişki düzeni ve kurallarıyla bizi sınırlandıran Toplum, 4. “Toplumsal Biz”i, “Çıkarcı Ben”e dönüştürmeye çalı...

Yazının Devamı

İNSANLIK İÇİN ROL MODEL DOSTLUK (2)

 İNSANLIK İÇİN ROL MODEL DOSTLUK (2)

    Hz. Ömer (r.a.) ile Hz. Selman-ı Fârisî (r.a.) arasındaki bütün bir insanlığa örnek olabilecek o kadim, kalbî ve sahih dostluğa bir göz atalım.
    Hz Ömer, Kureyş’in ulularından güçlü, kudretli bir kişiliğe sahip. Cahiliye döneminde Hz. Peygamberi öldürmek için yola çıkmış, ancak Hz Peygamberin, “Allah’ım! Bu ...

Yazının Devamı

İNSANLIK İÇİN ROL MODEL DOSTLUK (1)

 İNSANLIK İÇİN ROL MODEL DOSTLUK (1)

    Medeniyet tasavvurumuzdaki dostluk, yürek merkezlidir ve diğergâmlığı esas alır. Farsça kökenli bir kavram olan dostluk sözcüğünde; samimiyet, sadakat ve derinlikli sevgi saklıdır.

Dostlukta hesabilik olmaz, hasbilik vardır. Her zorlukta ve sıkıntıda sırtını dayayabileceğin,...

Yazının Devamı

SEÇME VE SEÇİLME

 SEÇME VE SEÇİLME

    Seçmek, bir yetenektir, bir ayrıcalıktır. Seçerseniz, seçilirsiniz. Hayat, sürekli seçiştir. Ayırarak, analiz ederek, bölerek, tetkik ve tahkik ederek seçmek. Bir filozof, “İnsan başkalarını seçerken, kendini seçer” der.
Arkadaş seçmek, eş seçmek, meslek seçmek, yöneticileri seçmek, hayatın inşasında önemli basamaklardır.<...

Yazının Devamı

İYİLİK İLE BİR YAŞAM 2

 İYİLİK İLE BİR YAŞAM 2

     Münzevi, "Buraya koşarak birisi geliyor" dedi, "bakalım kim?" Kral arkasına döndüğünde bir adamın koşarak kendilerine doğru geldiğini gördü.
     Adamın karnına bastırdığı ellerinin altından kan sızıyordu. Kralın yanına ulaşınca, kendinden geçercesine inledi, sonra da bayı...

Yazının Devamı

İYİLİKLE BİR YAŞAM 1

 İYİLİK İLE BİR YAŞAM 1

     Tolstoy, “İnsan ne ile yaşar?” adlı yazısında şunları söyler: “Bir zamanlar bir kralın aklına söyle bir düşünce geldi: "Eğer bir işe ne zaman başlayacağımı, kimi dinleyeceğimi ve yapmam gereken en önemli şeyin ne olduğunu bilseydim, girdiğim her işi başarırdım." Aklına böyle bir fikir d&uu...

Yazının Devamı

ELEŞTİRİDE TEMEL KURALLAR

 ELEŞTİRİDE TEMEL KURALLAR

Giblin,” İnsan İlişkilerinde Kendine Güven ve Güç Elde Etmenin Yolları&r...

Yazının Devamı

ELEŞTİRİDE USUL VE ÜSLUP ÜZERİNE

Eleştiri, bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi olarak tanımlanırken, felsefi yaklaşımla eleştiri, özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama (tdk.gov.tr) şekl...

Yazının Devamı

ROL-MODEL İNSAN OLMAK

   Varlık dünyasında iyiler-asiller her zaman azdır. Asil(kaynak) sular, okyanus ve deniz sularıyla mukayese edildiğinde oldukça azdır. Asil atlar azdır. Asil arılar(bal arıları), arılar ailesi içinde azınlığı teşkil eder. Bu karşılaştırma uzatılabilir.
İnsanlar arasında da örnek alınabilecek Rol-model insanlar azdır. Bu Rol-model insanlardan oluşan Rol-model aileler daha da azdır. Rol-model ailelerden oluşan Rol-model toplumlar da azınlığı teşkil eder.
   Burada amaç, topluma ...

Yazının Devamı

CÖMERTLİK VE CİMRİLİK İKİLEMİ

Cömertlik, “Civanmerd” kelimesinden türetilmiş bir kavramdır. Civan genç, merd ise, mert ve dürüst anlamında bir kelimedir. Sanki cömertlik kavramı, gençlere has ve onlarla özdeş olmuş gibi duruyor. Çünkü gençlerin hayat anlayışlarında genel olarak “hesabilik” değil de, “hasbilik” ağır basmaktadır. Zaman ilerledikçe ve hayatın olumsuzlukları her tarafı kapladıkça bu kavramlar yavaş-yavaş yer değiştirmektedir. Gençlik d...

Yazının Devamı

BİLGE KİŞİDEN HAYAT DERSLERİ

 BİLGE KİŞİLERDEN HAYAT DERSLERİ (1)

 

Sokrat, takriben 2480 yıl önce yaşamış bir Yunan filozofudur. Doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen, para ve şöhrete önem vermeyen, zamanını Atina sokaklarında dolaşarak, insanlara bildiği gerçekleri anlatarak ve ger&c...

Yazının Devamı

DENGEMİZİ SAĞLAYAN UNSUR: UYUM

 DENGEMİZİ SAĞLAYAN UNSUR: UYUM

Varlık dünyamızın denge unsuru demek olan uyum, “Uy” kökünden türetilmiştir. “Uyku” kavramı ile aynı köktendir.

Uyku, somut olarak elle tutulmayan, gözle görülmeyen, ağırlığı ve hacmi olmayan, bedenin sükûnetini, uyumunu ve dengesini sağlayan yegâne unsurdur. Acıktığımızda yemek yeriz. Bunun bir ağırlığı ve hacmi vardır. Susad...

Yazının Devamı

EĞİTİMİN İNŞASI ÜZERİNE (2)

Nurettin Topçu, “Öğretmen, gençlere bilmediklerini öğreten bir nakledici değildir. Bu iş, kitabın işidir, bilmediklerimiz kütüphanelerde bulunmaktadır. Öğretmen, genç ruhları bir örs üzerinde döverek işleyen bir demircidir. Öğretmen, ruhların sanatkarıdır. Öğretmen bilen, öğreten, irşad eden, yol gösteren, terbiye eden, hülasa veli, mürebbi ve emin vasıflara sahip insan olacaktır. Ruhların mürşidi, hayatın nazmı ve istikbalın en emin kefili ...

Yazının Devamı