Gümüşhane İli Üyelerimiz

Hasan Fehmi Ezber
İşletme-1978
Sayıştay 3.Daire Başkanı
Hüseyin K.Ece
İlahiyat 1978
Öğretim Görevlisi